EMPACT YÜRÜTME KURULU

EMPACT: Genç Acil Tıp doktorlarının kendi aralarında demokratik usullerle kurduğu, Türkiye Acil Tıp Derneği Acil Tıp Uzmanlığı Komisyonunun alt çalışma organizasyonudur.

EMPACT Yürütme Kurulu (YK), Başkan ve Başkan Yardımcısı ve sekreterden oluşan EMPACT yönetim organıdır.

 • EMPACT Başkanı: EMPACT ve YK başkanıdır.
 • EMPACT YK Üyesi: EMPACT içerisinde yer alan üyeler tarafından demokratik yollarla seçilen EMPACT üyesidir.
 • EMPACT Genel Kurulu: EMPACT üyelerinin oluşturduğu kuruldur.
 • EMPACT Kurultayı: Acil Tıp Uzmanlık Komisyon başkanlığınca Türkiye Acil Tıp Derneği yönetim kuruluna önerilen ve kurul tarafından kabul edilen yer ve tarihte gerçekleştirilecek yıllık periyodlarla düzenlenen EMPACT genel kurul toplantısıdır.

EMPACT Üyelik Koşulları:

 1. Türkiye Acil Tıp Derneği Üyesi olmak
 2. Acil Tıp Uzmanlık öğrenim süresinin 2. Yarısı içinde olmak
 3. Acil Tıp Uzmanlık hayatının ilk 5 yılı içinde olmak
 4. TATD komisyon ve çalışma gruplarında yer almak

EMPACT Yürütme Kurulu: EMPACT’ın yönetim kurulunu oluşturacak adaylar için yapılacak seçimler; iki yılda bir Türkiye Acil Tıp Derneği Ulusal Kongresi sırasında düzenlenir. Adaylar, adaylıklarını Kongre sırasında seçimden önce mevcut yönetim kuruluna bildirmelidir. Yönetim kurulu tarafından adaylıkları uygun görülenler, seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler. Bu seçimde oy kullanabilmek için EMPACT üyelik şartlarına sahip olmak zorunludur.

Yürütme Kurulu Genel Esasları: Yürütme kurulu bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter yürütme kurulu üyesinden oluşur. Kurulun seçimi, genel kurulda kapalı oylama sistemi ile demokratik bir şekilde yapılır. Yürütme Kurulu iki yıl süresince görev alır. Bu süre içinde görevinden ayrılmak zorunda kalan üyelerin yerine, son seçimde en çok oy almış yedek üyeden başlamak şartı yeni üyeler yürütme kuruluna dahil edilir. 3 kurul üyesinden herhangi birinin kuruldan ayrılması durumunda; yakın zamandaki ilk ulusal kongrede, yürütme kurulunun tüm üyelerini belirlemek üzere seçimli genel kurul gerçekleştirilir. Kuruldan ayrılan üye, “Başkan” olduğu takdirde; genel kurul toplantısına kadar “Başkan Yardımcısı”, yok ise EMPACT üyesi “sekreter” tarafından yürütme kurulu başkanlığı görevini üstlenir. Tüm yürütme kurulu üyelerinin istifası durumunda genel kurula kadar olan dönemde EMPACT, Acil Tıp Uzmanlık Komisyon Başkanı tarafından yönetilir. Yürütme kurulunda alınan karar ve planlamalar oy birliği ile olmak zorundadır. Acil Tıp Uzmanlık Komisyon Başkanlığı ile beraber gerçekleştirilen ortak projelerde oy birliği yeterlidir.

EMPACT Genel Kurulu’ nun görevleri;

 1. Yeni yürütme kurulunu seçmek
 2. Yürütme Kurulu Başkanını seçmek
 3. Önceki yürütme kurulunun yerine getirdiği görevler hakkında bilgi almak
 4. Acil Tıp Uzmanlığının sorunlarını tartışmak ve çözüm üretmek
 5. Yeni dönemde için yeni hedefler belirlemek, proje fikirlerini iletmek.

Yürütme Kurulu Başkan Seçimi: EMPACT Genel Kurulu tarafından seçilir.

Yürütme Kurulu Başkanı görevleri aşağıda sıralanmıştır;

 1. EMPACT sözcüsüdür.
 2. Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Acil Tıp Uzmanlık Komisyon Başkanı ile korele çalışır, TATD yönetim kurulu gizli oturumları hariç diğer yönetim kurulu toplantılarına isteği doğrultusunda katılır.
 3. EMPACT içinde ve dışındaki tüm ulusal ve uluslararası benzer organizasyonlarda Acil Tıp Uzmanlık Komisyon Başkanı gözetiminde iletişim sağlar. Bu iletişimde TATD’ nin genel amaç, işleyiş ve usullerine uygun şekilde hareket eder.
 4. Başkanlığı döneminde planlanan projelerin planlama ve işleyiş aşamalarını yakından takip ederek, Acil Tıp Komisyon Başkanlığına ve talep edildiğinde TATD yönetim kurulu üyelerine bilgi verir.
 5. EMPACT adına davet edildiği tüm toplantılara katılmakla yükümlüdür.
 6. EMPACT’ ın gelişimi için faydalı olacak her türlü organizasyonu, TATD kurulları ile beraber düzenler.

Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sekreter seçimi, yürütme kurulu seçildikten sonraki ilk yürütme kurulu toplantısında açık oylama ile seçilir.

Yürütme kurulu Başkan Yardımcısının görevleri

 1. Acil Tıp içi ve dışı diğer tüm gruplarla düzenlenen ilişkilerde yürütme kurulu başkanına yardımcı olmak
 2. Yürütme kurulu başkanının katılamadığı toplantılarda yürütme kurulu başkanı yerine yürütme kurulu sözcülüğünü yapmak
 3. Davet edildiği toplantı ve kongrelere EMPACT adına katılmak

Yürütme kurulu sekreterinin görevleri aşağıda sıralanmıştır;

 1. Yürütme kurulu toplantılarının koordinasyonu sağlamak
 2. Yürütme kurulu toplantılarında görüşülen ve sonuca bağlanan kararları kayıt altına almak
 3. Yürütme kurulu toplantılarından çıkan sonuçları EMPACT üyelerine, Acil Tıp Uzmanlığı Komisyonuna ve TATD yönetim kuruluna bildirmek
 4. Davet edildiği toplantı ve kongrelere EMPACT adına katılmak

EMPACT denetleme kurulu TATD yönetim kuruludur. Acil Tıp Uzmanlığı Komisyon Başkanı, EMPACT’ ın yaptığı projeleri takip eder, TATD yönetim kuruluna bildirir. Acil Tıp Uzmanlığı Komisyon Başkanı gerekli gördüğü takdirde ya da TATD yönetim kurulu tarafından talep edildiği takdirde; EMPACT başkanı, ilgili bilgilendirmeleri bizzat kendi yapar. TATD yönetim kurulu, EMPACT’ a bilimsel, hukuki ve maddi destek sağlar.

EMPACT yerel yapılanmasını sağlamak üzere, yürütme kurulunun belirleyeceği sayıda il temsilcisi seçebilir. İl temsilcileri, illerinde bulunan Acil Tıp Uzmanları ile Acil Tıp Uzmanlığı Komisyon Başkanlığı arasındaki iletişimi sağlar.


EMPACT Yürütme Kurulu (YK):

 • Başkan:
  • Uzm.Dr.Erkman SANRI
 • Genel Sekreter:
  • Uzm.Dr.Bulut DEMİREL

 

Reklamlar